Регистрация

Конференция "Digital Biblio Technologies" - Електронни издателски технологии


Електронните книги и електронното публикуване са интересни и важни за теб.
Автор си и искаш да издадеш сам първата си електронна книга.
Интересуваш се от състоянието на пазара на електронни книги в България.
Издател си и имаш нужда от допълнителна информация относно бъдещото предлагане на твои е-книги в български платформи.
Какви са съвременните формати за електронни книги. Новости при технологиите за електронно публикуване и защита.
Бъдещите тенденции в електронното издаване - добри практики и съвети за по-добро позициониране на твоите издания.
Водещи специалисти от бранша ще дадът отговорите на тези и други въпроси.

Цели на конференцията

Целта на конференцията е да представи опита и вижданията на водещи специалисти по електронно публикуване и електронни технологии, да бъде място за споделяне на идеи, информация и виждания за развитие на пазара и технологиите. Да спомогне за по-добрата информираност на работещите в бранша и навлизащите в него, както и да бъде форум за публичност за добрите практики и доказани бизнес модели. Ще чуем от първо лице опита на специалисти с дългогодишен опит в издателския бизнес, интернет средата и бизнес възможностите й, онлайн предприемачи.

Digital Biblio Technologies е място за установяване на контакт между издателския и технологичния сектор, запълването на празнината между професионалистите от сферата на съдържанието и технологиите и подпомагане създаването на нови партньорства и бизнес модели.

Част от темите, които ще бъдат представени по време на събитието:
Актуално състояние на пазара на електронни книги в България - тенденции, потребители, навици.
Защо да издаваме електронни книги в България и как най-лесно бихме могли да го направим?
Новости при технологиите за електронно публикуване - ePub3, канали за дистрибуция, нови устройства и софтуери, световни тенденции.
Как авторите да достигат своите читатели. Магическата лекота на Web 2.0
Бъдеще ли е миналото? - как технологиите ще променят вашия бизнес!
Самопубликуването - съвременни инструменти за независими автори.
Добри практики при управление на продуктовата информация и комуникация с търговски партньори.

Кога и къде:

11 април 9:30 ч., Френски Културен Център, София площад Славейков

За кого е подходящо събитието:

Представители на издателския бранш, инвеститори, издатели, автори, представители на Интернет издателския бранш, представители на образователната система, представители на неправителствения сектор, студенти и специализанти, библиотечния бранш.

Такса за участие: 55 лв. без ДДС. Може да получите опростена фактура за сумата. Ако искате ДДС фактура, сумата, която трябва да платите е 66 лв с ДДС. За студенти - 15 лв.

Краен срок за регистрация: 09 април 2014 г.